Dodane: 2017-12-20

KOMUNIKAT

W związku z planowanym utworzeniem przez Starostwo Powiatowe w Oławie, w 2018 r. Środowiskowego Domu Samopomocy w Centrum Edukacyjno-Rewalidacyjnym w Oławie przy ul. Iwaszkiewicza 9A, przeprowadzamy wstępną rekrutację osób pragnących korzystać z usług tego rodzaju placówki.

Środowiskowy Dom Samopomocy przeznaczony będzie dla pełnoletnich osób z niepełnosprawnością intelektualną i chorych psychicznie, niepracujących i nieuczących się.

Mając powyższe na względzie, zwracamy się z prośbą o zgłaszanie osób chętnych do wzięcia udziału w zajęciach, które odbywać się będą 5 dni w tygodniu po 8 godzin dziennie.

Wszelkich informacji udziela Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie - Małgorzata Trybułowska, tel. 71/381 25 44, ul. 3 Maja 1, 55-200 Oława, pokój nr 6, budynek A Starostwa Powiatowego w Oławie.

© Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
55-200 Oława; ul. 3 Maja 1
tel./fax 71 303 29 71, tel. 71 303 29 87
sekretariat@pcpr-olawa.pl