Dodane: 2019-10-30

Komunikat w sprawie programu wyrównywania różnic między regionami III

Oddział Dolnośląski PFRON uprzejmie informuje, że z dniem 30 listopada 2019 r. upływa termin na składanie wniosków w ramach nowego obszaru A ,,Programu wyrównywania różnic między regionami III". Pomoc udzielana jest na przystosowanie części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych zarządzanych przez gminy, towarzystwa budownictwa społecznego, wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe. Inwestycja ma zapewnić dostępność do co najmniej dwóch lokali, w których mieszkają osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu. Dofinansowanie może wynieść nawet 165.000 zł. Szczegółowe wartości pomocy oraz wysokości udziału własnego w kosztach inwestycji określone są w Kierunkach działań oraz warunkach brzegowych obowiązujących realizatorów obszaru A „PWRMR III” w 2019 roku (w załączniku). Pomoc PFRON jest komplementarna z Instrumentem pożyczkowym Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK).

W przypadku pytań uprzejmie prosimy o kontakt z Dolnośląskim Oddziałem PFRON (71/346-74-40, 71/346-74-46, wroclaw@pfron.org.pl).

Załączniki:

© Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
55-200 Oława; ul. 3 Maja 1
tel./fax 71 303 29 71, tel. 71 303 29 87
sekretariat@pcpr-olawa.pl