Dodane: 2021-01-14

Oferta Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Oławie

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Oławie ma w swej ofercie:

Poradnictwo: psychologiczne, prawne, socjalne i rodzinne, specjalisty ds. uzależnień, pomoc mobilną i interwencyjną.

W uzasadnionych przypadkach udzielane jest bezpłatne schronienie w hostelu POIK Oława, który jest przeznaczony maksymalnie dla 5 osób. Pobyt w hostelu może trwać do 3 miesięcy. Osoby będące w sytuacji kryzysowej, w tym osoby doświadczające przemocy w rodzinie, mogą skorzystać z ww. pobytu. Hostel nie jest przeznaczony dla osób z problemem bezdomności. Pomoc udzielana przez specjalistów Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Oławie jest nieodpłatna.

UWAGA: Przed każdą wizytą obowiązują wcześniejsze zapisy telefoniczne pod numerami telefonów: 508719706 lub 512125050 od poniedziałku do piątku, w godzinach:7.30–15.30

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Oławie:

Siedziba POIK mieści się przy Placu Zamkowym 17 w Oławie (budynek Domu Dziecka, I piętro, pokój 101, domofon nr 2)

Biuro czynne: od poniedziałku do piątku, w godzinach: 7.30 – 15.30,

tel. biuro 508719706 czynny w godzinach pracy ośrodka,

tel. interwencyjny 512125050 czynny codziennie.

Dyżur telefoniczny pełniony jest przez pracowników POIK

Jolanta Kałuża-Kierownik Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej

Małgorzata Teuchman-Olszewska-Pracownik socjalny

e-mail: interwencja@pcpr-olawa.pl

 

 

© Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
55-200 Oława; ul. Kutrowskiego 31A
tel. sekretariat: 71/ 303 62 95; 71/ 303 29 71
tel. 501 978 936
sekretariat@pcpr-olawa.pl