Dodane: 2017-03-30

Porozumienie pomiędzy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie i Stowarzyszeniem Pomocy "Akson" we Wrocławiu

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia (SOW) dla Ofiar Przemocy w Rodzinie zapewnia bezpłatnie:

Stowarzyszenie udziela całodobowej pomocy we wszystkie dni tygodnia w formie:

Osoba zgłaszająca się do Stowarzyszenia może, w zależności od indywidualnej sytuacji, skorzystać z pomocy świadczonej w formie ambulatoryjnej oraz w formie schronienia.

Skorzystanie z pomocy SOW jest możliwe po rozpoznaniu sytuacji zgłaszającej się osoby podczas osobistego kontaktu z pracownikami ośrodka. Pierwszy kontakt jest diagnostyczny, prosimy nie zgłaszać się z rzeczami przed uzyskaniem zgody na pobyt.

W ramach pomocy stacjonarnej i ambulatoryjnej beneficjenci mogą bezpłatnie skorzystać z:

- pomocy psychologicznej,

- pomocy prawnej,

- pomocy pedagogicznej,

- pomocy pielęgniarskiej,

- pomocy socjalnej,

- grupy wsparcia.

© Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
55-200 Oława; ul. 3 Maja 1
tel./fax 71 303 29 71, tel. 71 303 29 87
sekretariat@pcpr-olawa.pl