Dodane: 2020-12-31

Program korekcyjno-edukacyjny w 2021 roku

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Oławie informuje, że w 2021 roku w naszym powiecie będzie realizowany program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Oddziaływania korekcyjno-edukacyjne mają na celu między innymi zdobycie umiejętności komunikowania się i rozwiązywania konfliktów w rodzinie bez zachowań agresywnych, uświadomienie sobie czym jest przemoc i jakie skutki wywołuje u pozostałych członków rodziny, rozpoznawanie i zarządzanie emocjami oraz kształtowanie pozytywnych postaw a w szczególności poczucia odpowiedzialności za własne czyny. Adresatami zajęć są mężczyźni wobec których została wdrożona procedura "Niebieskie karty" a także skazani za czyn z art. 207 k.k. Zachęcamy także do udziału te osoby, które same dostrzegają u siebie problem nie radzenia sobie z agresją i przemocą, a chciałyby to zmienić. Program jest realizowany w formie spotkań grupowych i indywidualnych w systemie otwartym-dołączenie do grupy jest możliwe na każdym jego etapie. Miejsce realizacji-Oława, Pl. Zamkowy 17, pokój 109 (budynek Domu Dziecka w Oławie). Zajęcia będą odbywać się będą raz w tygodniu w godzinach 17.00-20.00. Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z osobami prowadzącymi program pod numerem tel. 512 12 50 50.

© Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
55-200 Oława; ul. Kutrowskiego 31A
tel. sekretariat: 71/ 303 62 95; 71/ 303 29 71
tel. 501 978 936
sekretariat@pcpr-olawa.pl