Dodane: 2019-06-03

Program psychologiczno-terapeutyczny dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie organizuje program psychologiczno-terapeutyczny dla osób stosujących przemoc w rodzinie - mężczyzn. Oddziaływania skierowane są przede wszystkim do osób, które ukończyły program korekcyjno-edukacyjny w ostatnich latach. Dopuszcza się także udział innych chętnych, którzy dostrzegają u siebie problem z regulacją trudnych emocji oraz zachowaniami agresywnymi. Uczestnicy zajęć będą mogli pogłebić samoświadomość, wzmocnic osobiste zasoby oraz nauczyć się radzic z emocjami, w tym złoscią. Spotkania będą miały charakter grupowy, i będą składać się z dziesięciu dwugodzinnych sesji, raz w tygodniu. Bliższych informacji w tej sprawie udziela Dariusz Święs, tel. 519 185 180.

© Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
55-200 Oława; ul. 3 Maja 1
tel./fax 71 303 29 71, tel. 71 303 29 87
sekretariat@pcpr-olawa.pl