Dodane: 2018-09-11

Program "Rehabilitacja 25 plus"

Departament ds. Programów Biura PFRON w Warszawie rozpoczął realizację programu pn. "Rehabilitacja 25 plus" . Przedmiotowy program skierowany jest do podmiotów prowadzących ośrodki rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawcze (OREW) oraz ośrodki rewalidacyjno-edukacyjno-wychowacze (ORW) działające na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz.59, z późn. zm.).  Celem pilotażu programu jest zebranie doświadczeń służących wypracowaniu rozwiązań zapewniających absolwentom ciągłość oddziaływań terapeutycznych w zakresie utrzymania samodzielności i niezależności w życiu społecznym, a także w zakresie dotyczącym ich aktywności zawodowej. W roku szkolnym 2018/2019 trwającym od 1 września 2018 do dnia 31 sierpnia 2019 roku termin naboru wniosków wyznaczony został na od dnia 7 września 2018 do dnia 8 października 2018 r.

Dokumenty programowe i proceduralne, a także komunikat o uruchomieniu programu wraz ze wskazaniem terminu naboru wniosków oraz obowiązującej w roku szkolnym 2018/2019 stawki osobowej przypadającej na jednego beneficjenta programu miesięcznie zostały zamieszczone na witrynie internetowej PFRON. Poniżej załączmy link do komunikatu:

http://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/uwaga-pfron-uruchomil-pilotazowy-program-rehabilitacja-25-plus/

© Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
55-200 Oława; ul. 3 Maja 1
tel./fax 71 303 29 71, tel. 71 303 29 87
sekretariat@pcpr-olawa.pl