Dodane: 2016-11-18

Program wyrównywania różnic między regionami III w 2017 roku

Zgodnie z założeniami programu w roku 2017 realizowane będą następujące obszary programu, których adresatami mogą być dla:

1. obszaru B (likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania) – powiaty lub podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy;

2. obszaru C (tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych) – gminy, powiaty, organizacje pozarządowe;

3. obszaru D (likwidacja barier transportowych):

- placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez: organizacje pozarządowe, gminy lub  powiaty,

- jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej;

4. obszaru E (dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych) – gminy, powiaty oraz organizacje pozarządowe; UWAGA-wnioski składane bezpośrednio w oddziałach PFRON

5. obszaru F (tworzenie warsztatów terapii zajęciowej) – jednostki samorządu terytorialnego lub organizacje pozarządowe;

6. obszaru G (skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych) - powiaty.

Ze środków przeznaczonych na realizację programu udzielona może być pomoc w ramach:

1. obszaru B – na likwidację barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;

2. obszaru C – na utworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;

3. obszaru D – na likwidację barier transportowych;

4. obszaru E – na dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;

5. obszaru F – na utworzenie warsztatów terapii zajęciowej;

6. obszaru G - na finansowanie zadań ustawowych powiatu dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Termin przyjmowania wniosków: 15.12.2016r. – 31.01.2017r.

Informacje na temat „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2017 roku, są dostępne na witrynie internetowej PFRON- www.pfron.org.pl oraz w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie, ul. 3 Maja 1, 55-200 Oława, pok. nr 4; od poniedziałku do piątku w godzinach 07:30-15:30; środa 08:00-16:00.

Wnioski i Powiatowy Program Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2014-2018 dostępne są na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Oławie: www.starostwo.olawa.pl, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie: www.pcpr-olawa.pl w zakładce Aktualności oraz w siedzibie PCPR w Oławie.

Załączniki:

© Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
55-200 Oława; ul. 3 Maja 1
tel./fax 71 303 29 71, tel. 71 303 29 87
sekretariat@pcpr-olawa.pl