Dodane: 2016-11-21

Szkolenie dla kadry specjalistycznej pt. "Przemoc w rodzinie - podstawowy algorytm postępowania"

Ponad 40 osób – w tym kuratorzy sądowi, policjanci, pedagodzy, psycholodzy, pracownicy socjalni, pracownicy punktu interwencji kryzysowej, asystenci rodziny oraz koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej z terenu powiatu oławskiego - wzięło udział w dwudniowym szkoleniu pt. "Przemoc w rodzinie – podstawowy algorytm postępowania". Szkolenie odbyło się w dniach 17-18 listopada 2016 r. w Starostwie Powiatowym w Oławie i zostało otwarte przez Panią Bożenę Worek – Wicestarostę Oławskiego oraz Panią Małgorzatę Trybułowską – Dyrektora PCPR w Oławie.

W trakcie dwudniowej intensywnej pracy o charakterze wykładowym i warsztatowym uczestnicy uzyskali i pogłebili wiedzę m.in. na temat psychologicznych aspektów przemocy domowej, także odnośnie jej sprawców, procedury Niebieskiej Karty oraz pracy i komunikacji z dorosłą i małoletnią ofiarą przemocy. Spotkanie było również okazją do wymiany doświadczeń pomiędzy przedstawicielami wymiaru sprawiedliwości, Policji i służb socjalnych a także zapoznania się ze specyfiką ich pracy w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej.

Szkolenie zostało zorganizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie przy współpracy z Dolnośląskim Ośrodkiem Polityki Społecznej we Wrocławiu.

 

© Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
55-200 Oława; ul. 3 Maja 1
tel./fax 71 303 29 71, tel. 71 303 29 87
sekretariat@pcpr-olawa.pl