Dodane: 2017-01-11

Szkolenie z zakresu samoobrony i negocjacji dla pracowników terenowych

W dniu 10 stycznia 2017 r. funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu pod kierownictwem podinspektora Henryka Tonderysa przeprowadzili kilkugodzinne szkolenie z zakresu postępowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia przy wykonywaniu obowiązków służbowych. W zajęciach wzięło udział blisko 30 pracowników socjalnych i aststentów rodziny z ośrodków pomocy społecznej z powiatu oławskiego oraz koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie.

Szkolenie podzielone zostało na dwa bloki tematyczne. Pierwszy dotyczył praktycznych aspektów obrony przed agresywnym napastnikiem i odbył się w sali gimnastycznej Liceum Ogólnokształcącego przy pl. Zamkowym w Oławie. Uczestnicy poznali kilka podstawowych, a zarazem skutecznych technik samoobrony. Drugi blok – teoretyczny odnosił się do prawnych aspektów obrony koniecznej, a także psychologii zachowań agresywnych oraz elementów negocjacji. Całość zajęć spotkała się z bardzo przychylnym odbiorem uczestników.

Szkolenie, logistycznie zorganizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie, jest wspólną inicjatywą Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu oraz Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

© Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
55-200 Oława; ul. 3 Maja 1
tel./fax 71 303 29 71, tel. 71 303 29 87
sekretariat@pcpr-olawa.pl