Dodane: 2018-10-11

Termin przyjmowania wniosków na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej

Od 1 do 30 listopada 2018 samorządy powiatowe mogą starać się o przyznanie środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na prowadzenie zajęć klubowych w Warsztatach Terapii Zajęciowej.

Jest to również termin składania wniosków przez podmioty (stowarzyszenia, organizacje, etc.), które chcą prowadzić Warsztaty Terapii Zajęciowej. Dotyczy on zajęć klubowych, które będą odbywać się przez pełen rok realizacyjny (12 miesięcy), począwszy od 1 lutego 2019 do 31 stycznia 2020 roku.

Oddział Dolnośląski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że z zakresie realizacji programu  zajęć klubowych, dodatkowych informacji udzielają jego pracownicy.

W załączeniu: www.pfron.org.pl

© Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
55-200 Oława; ul. 3 Maja 1
tel./fax 71 303 29 71, tel. 71 303 29 87
sekretariat@pcpr-olawa.pl