Dodane: 2021-01-07

Warsztaty kompetencji rodzicielskich "Być rodzicem" w 2021 r.

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Oławie w 2021 r. ogłasza nabór chętnych osób (rodziców, opiekunów faktycznych) do uczestnictwa w warsztatach umiejętności wychowawczych ,, Być rodzicem”, którym ograniczono w jakikolwiek sposób władzę rodzicielską a także rodziców korzystających ze wsparcia asystenta rodziny jak również do osób, które same dostrzegły u siebie deficyty w radzeniu sobie z własnymi dziećmi w zakresie ich wychowania. Realizacja programu służy działaniom profilaktycznym mającym na celu udzielenie specjalistycznej pomocy, zwłaszcza w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą. Warsztat obejmować będzie 10 spotkań organizowanych raz w tygodniu w godzinach popołudniowych. Osoby chętne prosimy o kontakt tel. 512 12 50 50 lub e-mail: interwencja@pcpr-olawa.pl

© Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
55-200 Oława; ul. Kutrowskiego 31A
tel. sekretariat: 71/ 303 62 95; 71/ 303 29 71
tel. 501 978 936
sekretariat@pcpr-olawa.pl