Dodane: 2019-02-21

Warsztaty Kompetencji Wychowawczych w Oławie

 

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Oławie organizuje warsztaty kompetencji wychowawczych „Rodzicielstwo bez tajemnic”. Oddziaływania programowe są skierowane przede wszystkim do osób dorosłych  ( rodziców obojga płci, opiekunów faktycznych ), którym ograniczono w jakikolwiek sposób władzę rodzicielską a także rodziców korzystających   ze wsparcia asystenta rodziny. Dopuszcza się udział innych osób, które same dostrzegają u siebie deficyty w radzeniu sobie z własnymi dziećmi w zakresie ich wychowania.

Zagadnienia poruszane w trakcie warsztatu służyć mają lepszemu radzeniu sobie z:

 

Program obejmuje dwanaście  spotkań organizowanych raz w tygodniu, w każdą środę   o godzinie 17.00 ( w wymiarze trzy godziny edukacyjne każde ). Rozpoczęcie – od 3 kwietnia 2019 r.  Warsztaty będą prowadzone przez dwóch trenerów. Miejsce spotkań – Plac Zamkowy 17 w Oławie ( budynek Domu Dziecka ) bądź sala konferencyjna w Starostwie Powiatowym w Oławie , zależnie od liczby uczestników.

Bliższych informacji w sprawie warsztatów udziela Dariusz Święs, tel. 512 12 50 50.

© Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
55-200 Oława; ul. 3 Maja 1
tel./fax 71 303 29 71, tel. 71 303 29 87
sekretariat@pcpr-olawa.pl