Dodane: 2016-11-08

ZAPYTANIE CENOWE-ON.261.8.2016-DZIAŁANIE NR 6-Warsztaty Aktywnej Integracji

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu spotkania terapeutycznego w formie warsztatu integracyjnego dla 22 dzieci zagrożonych i doznających przemocy domowej pt.: "Mikołajkowy basen" (zabawy ruchowe) realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie w ramach projektu "PRZEŁAMAĆ NIEMOC". DZIAŁANIE NR 6 - Warsztaty Aktywnej Integracji.

Projekt "PRZEŁAMAĆ NIEMOC" realizowany jest przez Powiat Oławski w imieniu, którego realizującym zadanie jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie w ramach Programu Osłonowego "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie", Priorytet II - Zwiększenie jakości i dostępności usług świadczonych na rzecz osób zagrożonych i doznających przemocy w rodzinie. Projekt współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Załączniki:

© Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
55-200 Oława; ul. 3 Maja 1
tel./fax 71 303 29 71, tel. 71 303 29 87
sekretariat@pcpr-olawa.pl