Dodane: 2016-09-08

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu spotkania terapeutycznego w formie warsztatu integracyjnego dla 20 dzieci zagrożonych i doznających przemocy domowej pt.: "Strefa radości"-hipoterapia realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie w ramach projektu "PRZEŁAMAĆ NIEMOC".

Projekt "PRZEŁAMAĆ NIEMOC" realizowany jest przez Powiat Oławski i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie w ramach Programu Osłonowego "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie", Priorytet II - Zwiększenie jakości i dostępności usług świadczonych na rzecz osób zagrożonych i doznających przemocy w rodzinie. Projekt współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Szczegółowe informacje w załącznikach.

Załączniki:

© Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
55-200 Oława; ul. 3 Maja 1
tel./fax 71 303 29 71, tel. 71 303 29 87
sekretariat@pcpr-olawa.pl