Dodane: 2016-09-21

Zapytanie cenowe

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu dwóch szkoleń: z interwencji kryzysowej i przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla 20 specjalistów z powiatu oławskiego zajmujących się przemoca w rodzinie, realizowanych w ramach projektu "PRZEŁAMAĆ NIEMOC"

Projekt "PRZEŁAMAĆ NIEMOC" realizowany jest przez Powiat Oławski i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie w ramach Programu Osłonowego "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie", Priorytet II- Zwiększenie jakości i dostępnosci usług świadczonych na rzecz osób zagrożonych i doznających przemocy w rodzinie. Projekt współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Szczegółowe informacje w załącznikach.

Załączniki:

© Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
55-200 Oława; ul. 3 Maja 1
tel./fax 71 303 29 71, tel. 71 303 29 87
sekretariat@pcpr-olawa.pl