Dodane: 2016-09-27

Zapytanie cenowe ON.261.5.2016-DZIAŁANIE NR 3

Zapytanie cenowe ON.261.5.2016-DZIAŁANIE NR.3

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu wsparcia specjalistycznego dla osób zagrożonych i doznających przemocy domowej, realizowanego w ramach projektu "PRZEŁAMAĆ NIEMOC"- DZIAŁANIE 3-Poszerzenie działalności Punktu Interwencji Kryzysowej.

Projekt "PRZEŁAMAĆ NIEMOC" realizowany jest przez Powiat Oławski i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie w ramach Programu Osłonowego "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie", Priorytet II - Zwiekszenie jakości i dostępności usług świadczonych na rzecz osób zagrożonych i doznających przemocy w rodzinie. Projekt współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Załączniki:

© Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
55-200 Oława; ul. 3 Maja 1
tel./fax 71 303 29 71, tel. 71 303 29 87
sekretariat@pcpr-olawa.pl