Dodane: 2016-09-28

Zapytanie cenowe ON.261.6.2016- DZIAŁANIE NR 2

Zapytanie cenowe ON.261.6.2016

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu dwóch szkoleń: z interwencji kryzysowej i przeciwdzaiłania przemocy w rodzinie dla 20 specjalistów z terenu powiatu oławskiego zajmujących się przemoca w rodzinie, realizowanych w ramach projektu "PRZEŁAMAĆ NIEMOC" - DZIAŁANIE NR.2-Rozwój infrastruktury instytucji pomocowych.

Projekt "PRZEŁAMAĆ NIEMOC" realizowany jest przez Powiat Oławski i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie w ramach Programu Osłonowego "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie", Priorytet II - Zwiększenie jakości i dostępności usług świadczonych na rzecz osób zagrożonych i doznających przemocy w rodzinie. Projekt współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Rodziny,Pracy i Polityki Społecznej.

Załączniki:

© Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
55-200 Oława; ul. 3 Maja 1
tel./fax 71 303 29 71, tel. 71 303 29 87
sekretariat@pcpr-olawa.pl