Dodane: 2017-03-02

Zapytanie ofertowe - Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie zaprasza do złożenia ofert na: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie w okresie od 16.05.2017 r. do 15.05.2018 r.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz paczek pocztowych jak również zwrotów przesyłek niedoręczonych i potwierdzeń odbioru.

Przez Wykonawcę rozumie się przedsiębiorcę uprawnionego do wykonywania działalności pocztowej w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz.U. z 2016 r., poz. 1113 z późn. zm.).

Przez przesyłki pocztowe, będące przedmiotem zamówienia rozumie się:

Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza kwoty 30 000 euro.

Szczegółowe informacje dotyczące oferty znajdują się w Załączniku.

Ofertę sporządzoną w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem (Załącznik nr 1, Załącznik nr 2) należy umieścić w zabezpieczonej kopercie opisanej:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie

ul. 3 Maja 1

55-200 Oława

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie

 

Ofertę należy złożyć najpóźniej do dnia 31.03.2017 r. w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie ul. 3 Maja 1, 55-200 Oława.

 

 

Załączniki:

© Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
55-200 Oława; ul. 3 Maja 1
tel./fax 71 303 29 71, tel. 71 303 29 87
sekretariat@pcpr-olawa.pl