Dodane: 2021-08-31

Ważne

Informujemy, że obsługa klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie odbywa się przy ul. Kutrowskiego 31 A w Oławie w godzinach 7.30 - 15.30

sekretariat PCPR tel: 71/303 62 95

Komórka ds. osób niepełnosprawnych - nr wew. 05

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności nr wew. 09

Kierownik Zespołu ds. rodzinnej pieczy zastępczej nr wew. 13

 

Zapraszamy

© Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
55-200 Oława; ul. Kutrowskiego 31A
tel. sekretariat: 71/ 303 62 95; 71/ 303 29 71
tel. 501 978 936
sekretariat@pcpr-olawa.pl