Program "Aktywny samorząd" w 2019 roku.

W bieżącym roku, podobnie jak w ubiegłym, powiat oławski przystąpił do realizacji pilotażowego programu "Aktywny samorząd" finansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Głównym celem programu jest eliminacja lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i dostępie do edukacji.

Realizatorem programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie.

Załączniki:

© Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
55-200 Oława; ul. 3 Maja 1
tel./fax 71 303 29 71, tel. 71 303 29 87
sekretariat@pcpr-olawa.pl