ZAPYTANIE CENOWE-ON. 261.7.2016-DZIAŁANIE NR 5-WARSZTATY KOMPETENCJI WYCHOWAWCZYCH - historia zmian załączników

  1. 2016-10-24 15:13:46 -> Załącznik o nazwie ZAPYTANIE CENOWE-ON. 261.7.2016 dodany przez Marta Kaczmar
  2. 2016-10-24 15:16:34 -> Załącznik o nazwie Załącznik nr 1- FORMULARZ OFERTY dodany przez Marta Kaczmar
  3. 2016-10-24 15:17:13 -> Załącznik o nazwie Załącznik nr 2-Oświadcz o braku powiązań osobowych lub kapitałowych wykonawcy z zamawiającym dodany przez Marta Kaczmar
  4. 2016-10-24 15:17:50 -> Załącznik o nazwie Załącznik nr 3-Wzór do wykorzystania przy tworzeniu dokumentacji dodany przez Marta Kaczmar
  5. 2016-10-24 15:28:19 -> Załącznik o nazwie Załącznik nr 4-Oświadczenie o posiadaniu kadry o kwalifikacjach do wykonania przedmiotu zamówienia dodany przez Marta Kaczmar
  6. 2016-10-24 15:38:40 -> Załącznik o nazwie Załącznik nr 5-Wzór-Szczególowy program warsztatów dodany przez Marta Kaczmar
  7. 2016-10-24 15:39:19 -> Załącznik o nazwie Załącznik nr 6- Wzór umowy-ON. 261.7.2016 dodany przez Marta Kaczmar
  8. 2016-10-24 15:39:48 -> Załącznik o nazwie Załącznik nr 7- Szczegółowy harmonogram warsztatów dodany przez Marta Kaczmar

© Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
55-200 Oława; ul. 3 Maja 1
tel./fax 71 303 29 71, tel. 71 303 29 87
sekretariat@pcpr-olawa.pl