Ponowne zapytanie ofertowe na szkolenie kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe - historia zmian załączników

  1. 2021-01-15 12:19:42 -> Załącznik o nazwie Ponowne zapytanie ofertowe na szkolenie kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe dodany przez Bożena Ciechanowska
  2. 2021-01-15 12:22:11 -> Załącznik o nazwie zapytanie ofertowe dodany przez Bożena Ciechanowska
  3. 2021-01-15 12:25:33 -> Załącznik o nazwie Ponowny projekt umowy dodany przez Bożena Ciechanowska
  4. 2021-01-15 12:26:08 -> Załącznik o nazwie Projekt umowy dodany przez Bożena Ciechanowska

© Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
55-200 Oława; ul. 3 Maja 1
tel./fax 71 303 29 71, tel. 71 303 29 87
sekretariat@pcpr-olawa.pl