Świadczenia dla rodzin zastępczych - historia zmian załączników

 1. 2016-08-01 14:48:56 -> Załącznik o nazwie Wnioski i załączniki - rodziny zastępcze dodany przez Bożena Ciechanowska
 2. 2017-07-25 09:56:22 -> Załącznik o nazwie Wnioski i załączniki - rodziny zastępcze usunięty przez Bożena Ciechanowska
 3. 2017-07-25 09:58:07 -> Załącznik o nazwie Wniosek o pomoc comiesięczną dodany przez Bożena Ciechanowska
 4. 2017-07-25 09:58:38 -> Załącznik o nazwie Wniosek o pomoc jednorazową dodany przez Bożena Ciechanowska
 5. 2017-07-25 09:59:20 -> Załącznik o nazwie Kwestionariusz danych osobowych dodany przez Bożena Ciechanowska
 6. 2017-07-25 10:00:15 -> Załącznik o nazwie Oświadczenie KK dodany przez Bożena Ciechanowska
 7. 2017-07-25 10:01:04 -> Załącznik o nazwie Zgoda na przetwarzanie danych dodany przez Bożena Ciechanowska
 8. 2017-07-25 10:02:18 -> Załącznik o nazwie Zobowiązanie-informowanie o zmianie sytuacji dodany przez Bożena Ciechanowska
 9. 2019-04-15 08:08:21 -> Załącznik o nazwie Wniosek o pomoc comiesięczną usunięty przez Bożena Ciechanowska
 10. 2019-04-15 08:08:28 -> Załącznik o nazwie Wniosek o pomoc jednorazową usunięty przez Bożena Ciechanowska
 11. 2019-04-15 08:08:32 -> Załącznik o nazwie Zgoda na przetwarzanie danych usunięty przez Bożena Ciechanowska
 12. 2019-04-15 08:08:36 -> Załącznik o nazwie Zobowiązanie-informowanie o zmianie sytuacji usunięty przez Bożena Ciechanowska
 13. 2019-04-15 08:09:06 -> Załącznik o nazwie Wniosek świadczenie jednorazowe dodany przez Bożena Ciechanowska
 14. 2019-04-15 08:10:22 -> Załącznik o nazwie Wniosek_świadczenie jednorazowe dodany przez Bożena Ciechanowska
 15. 2019-04-15 08:10:50 -> Załącznik o nazwie Wniosek_pomoc comiesięczna dodany przez Bożena Ciechanowska
 16. 2019-04-15 08:12:07 -> Załącznik o nazwie Wniosek pomoc comiesięczna dodany przez Bożena Ciechanowska
 17. 2019-04-15 08:27:53 -> Załącznik o nazwie Zobowiązanie informacja o zmianach dodany przez Bożena Ciechanowska
 18. 2019-04-15 08:28:25 -> Załącznik o nazwie Zobowiązanie_informacja o zmianch dodany przez Bożena Ciechanowska

© Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
55-200 Oława; ul. 3 Maja 1
tel./fax 71 303 29 71, tel. 71 303 29 87
sekretariat@pcpr-olawa.pl