Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych

Dofinansowania ze środków PFRON
Likwidacja barier funkcjonalnych
Turnus rehabilitacyjny
Usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika
Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
Sprzęt rehabilitacyjny
Sport, kultura, rekreacja, turystyka

© Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
55-200 Oława; ul. Kutrowskiego 31A
tel. sekretariat: 71/ 303 62 95; 71/ 303 29 71
tel. 501 978 936
sekretariat@pcpr-olawa.pl