Piecza zastępcza

Świadczenia pieniężne
Świadczenia dla usamodzielnianych wychowanków na podstawie ustawy o pomocy społecznej
Świadczenia dla usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej
Dodatek wychowawczy 500+
Świadczenia dla rodzin zastępczych
Usamodzielnienie druki
Druki w procesie usamodzielnienia

© Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
55-200 Oława; ul. Kutrowskiego 31A
tel. sekretariat: 71/ 303 62 95; 71/ 303 29 71
tel. 501 978 936
sekretariat@pcpr-olawa.pl