Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Aktualności i wydarzenia
Warsztat rekreacyjno-edukacyjny
Spotkanie edukacyjno-informacyjne w zakresie interwencji kryzysowej
Wizyta w Klubie Seniora Fundacji Atena w Oławie
Baza teleadresowa - podmioty PRZEMOC
Baza teleadresowa-podmioty PRZEMOC

© Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
55-200 Oława; ul. Kutrowskiego 31A
tel. sekretariat: 71/ 303 62 95; 71/ 303 29 71
tel. 501 978 936
sekretariat@pcpr-olawa.pl