Warsztat rekreacyjno-edukacyjny "Reintegracja rodziny-Warsztat pszczelarski"

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Oławie obecnie prowadzi nabór uczestników do udziału w jednodniowych zajęciach w formie warsztatu rekreacyjno–edukacyjnego pn.: ,,Reintegracja rodziny - warsztat pszczelarski”. Warsztaty są bezpłatne, finansowane ze środków Powiatu Oławskiego.

Zajęcia skierowane są dla rodziców biologicznych i ich małoletnich dzieci w wieku od 6 do 18 lat, doznających przemocy domowej lub zagrożonych taką przemocą.

Zajęcia zostaną przeprowadzone dla grupy liczącej maksymalnie do 30 osób.
Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, liczy się kolejność zgłoszeń.

Więcej informacji pod nr telefonu:

508-719-706
512-125-050

© Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
55-200 Oława; ul. 3 Maja 1
tel./fax 71 303 29 71, tel. 71 303 29 87
sekretariat@pcpr-olawa.pl