Wizyta w Klubie Seniora Fundacji Atena w Oławie

Rozmowa pracownika POIK w Olawie z członkami Klubu Seniora Fundacji Atena

W dniu 22 października 2018 roku pracownicy Powiatowego Osrodka Interwencji Kryzysowej w Oławie przeprowadzili spotkanie edukacyjne dla członków Klubu Seniora prowadzonego przez Fundację Atena. Spotkanie miało na celu poszerzenie świadomości seniorów w zakresie przemocy w rodzinie skierowanej zwłaszcza przeciwko osobom starszym. Przekazana została podstawowa wiedza na temat form i mechanizmów przemocowych oraz instytucji i organizacji do których można zwracać się o pomoc. Z uwagi na duże zainteresowanie problemem uzgodniono, iz spotkania takie będą się odbywać cyklicznie.

© Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
55-200 Oława; ul. 3 Maja 1
tel./fax 71 303 29 71, tel. 71 303 29 87
sekretariat@pcpr-olawa.pl