Baza teleadresowa-podmioty PRZEMOC

Link do bazy teleadresowej podmiotów świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzine

© Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
55-200 Oława; ul. 3 Maja 1
tel./fax 71 303 29 71, tel. 71 303 29 87
sekretariat@pcpr-olawa.pl