Powiatowy program działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2019-2023

Powiatowy program działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2019-2023 stanowi i opisuje szereg działań, których realizacja przyczyni się do aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych. Główną zasadą utworzeniea w/w programu było dostosowanie zadań i sposobu ich realizacji w taki sposób, aby jak najlepiej odpowiadały na potrzeby osób, które posiadają orzeczenia o niepełnosprawności.

Załączniki:

© Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
55-200 Oława; ul. 3 Maja 1
tel./fax 71 303 29 71, tel. 71 303 29 87
sekretariat@pcpr-olawa.pl