Oddziaływania korekcyjno - edukacyjne wobec osób stosujących przemoc w rodzinie prowadzone są w celu:

  1. Powstrzymania osoby dopuszczającej się przemocy w rodzinie przed dalszym jej stosowaniem.
  2. Uzyskania przez sprawcę świadomości własnych przemocowych zachowań wobec członków rodziny (uświadomienie, czym jest przemoc).
  3. Kształtowania pozytywnych postaw (standardów i wartości), a w szczególności poczucia odpowiedzialności za własne czyny.
  4. Rozwijania umiejętności samokontroli i współżycia w rodzinie.
  5. Kształtowania umiejętności w zakresie wychowania dzieci bez używania przemocy w rodzinie.
  6. Zdobycia umiejętności komunikowania się i rozwiązywania konfliktów w rodzinie bez stosowania przemocy.
  7. Zdobycia i podniesienia wiedzy na temat mechanizmów powstawania przemocy w rodzinie.
  8. Uzyskania informacji o możliwościach podejmowania działań terapeutycznych.

Załączniki:

© Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
55-200 Oława; ul. 3 Maja 1
tel./fax 71 303 29 71, tel. 71 303 29 87
sekretariat@pcpr-olawa.pl