Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Oławskiego na lata 2018-2023

Strategia rozwiązywania problemów społecznych jest kluczowym i podstawowym dokumentem strategicznym nowoczesnej pomocy społecznej. Stanowi narzędzie wspierające długofalowe planowanie i realizację celów w zakresie rozwiązywania problemów społecznych w skali lokalnej.

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Oławskiego na lata 2018-2023 została przygotowana w oparciu o bogaty materiał empiryczny – dane urzędowe, statystyczne oraz badania empiryczne i spotkania warsztatowe. Pozwoliło to na dokonanie pełnej diagnozy sfery społecznej, rozpoznanie występowania problemów społecznych, zarówno przez pryzmat danych statystycznych, jak i opinii ekspertów. Profesjonalna diagnoza stała się podstawą określenia społecznej misji, celów Strategii oraz zadań przyczyniających się do ich realizacji. Strategia wytyczona została z uwzględnieniem wniosków dyskusji publicznej, po konsultacjach z gminami powiatu oławskiego, a następnie przyjęta przez Zarząd i Radę Powiatu Oławskiego co pozwoliło na uwzględnienie różnorodnych głosów, opinii i pomysłów, i przyczyniło się do przygotowania dokumentu w sposób kompleksowy odpowiadającego na potrzeby mieszkańców powiatu oławskiego.

Załączniki:

© Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
55-200 Oława; ul. 3 Maja 1
tel./fax 71 303 29 71, tel. 71 303 29 87
sekretariat@pcpr-olawa.pl