Projekt "Piecza zastępcza w powiecie oławskim"

Zamówienia publiczne
Ponowne zapytanie ofertowe na szkolenie kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe
Zapytanie ofertowe - szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze PRIDE lub RODZINA
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty z j. angielskiego
Zapytanie ofertowe - przeprowadzenie zajęć reedukacyjnych z j. angielskiego
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - PRIDE, RODZINA
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - szkolenia wyjazdowe
Zapytanie ofertowe - szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze PRIDE lub RODZINA
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - gra symulacyjna
Informacja z otwarcia ofert
Unieważnienie zadania nr 1 - j. angielski
Zapytanie ofertowe - gra symulacyjna
Ogłoszenie o zamówieniu - szkolenia wyjazdowe
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - doradca zawodowy
Unieważnienie zadania nr 3 - j. angielski
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - j. angielski
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - superwizja
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - matematyka
Zapytanie ofertowe - Przeprowadzenie superwizji dla rodzin zastępczych
Zapytanie ofertowe - Przeprowadzenie zajęć przez doradcę zawodowego, dla dzieci powyżej 15 roku życi
Zapytanie ofertowe - Prowadzenie zajęć reedukacyjnych z matematyki
Zapytanie ofertowe - Prowadzenie zajęć reedukacyjnych z języka angielskiego
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zapytanie ofertowe - Organizacja warsztatów

© Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
55-200 Oława; ul. Kutrowskiego 31A
tel. sekretariat: 71/ 303 62 95; 71/ 303 29 71
tel. 501 978 936
sekretariat@pcpr-olawa.pl