Projekt "Piecza zastępcza w powiecie oławskim"

Zamówienia publiczne
Zapytanie ofertowe - Prowadzenie zajęć reedukacyjnych z matematyki
Zapytanie ofertowe - Prowadzenie zajęć reedukacyjnych z języka angielskiego
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zapytanie ofertowe - Organizacja warsztatów

© Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
55-200 Oława; ul. 3 Maja 1
tel./fax 71 303 29 71, tel. 71 303 29 87
sekretariat@pcpr-olawa.pl