Harmonogram - weekendowe szkolenie rodzin zastępczych

W załączeniu harmonogram wsparcia pn. "Szkolenie weekendowe, wyjazdowe z przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu dla rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka" będących uczestnikami projektu "Piecza zastępcza w powiecie oławskim.

Załączniki:

© Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
55-200 Oława; ul. 3 Maja 1
tel./fax 71 303 29 71, tel. 71 303 29 87
sekretariat@pcpr-olawa.pl