Harmonogram - wyjazd socjoterapeutyczny 15-

W załączeniu harmonogram wsparcia pn. "Dziesięciodniowy wyjazd socjoterapeutyczny dla dzieci poniżej 15 roku życia" będących uczestnikami projektu "Piecza zastępcza w powiecie oławskim"

Załączniki:

© Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
55-200 Oława; ul. 3 Maja 1
tel./fax 71 303 29 71, tel. 71 303 29 87
sekretariat@pcpr-olawa.pl