Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty "Świat dziecka"

W załączeniu ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty postępowania przeprowadzonego zgodnie z zasadą rozeznania rynku dla zadania pn: Organizacja warsztatów dla rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka pod nazwą "Świat dziecka".

Załączniki:

© Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
55-200 Oława; ul. 3 Maja 1
tel./fax 71 303 29 71, tel. 71 303 29 87
sekretariat@pcpr-olawa.pl