Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - j. angielski

W załączeniu ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty postępowania przeprowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności dla zadania pn: Przeprowadzenie zajęć reedukacyjnych z języka angielskiego dla dzieci i młodzieży będących uczestnikami projektu " Piecza zastępcza w powiecie oławskim".

Załączniki:

© Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
55-200 Oława; ul. 3 Maja 1
tel./fax 71 303 29 71, tel. 71 303 29 87
sekretariat@pcpr-olawa.pl