Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - PRIDE, RODZINA

W załączeniu ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty postępowania przeprowadzonego zgodnie z zasadą rozeznania rynku dla zadania pn: Realizacja szkolenia merytorycznego dla kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe PRIDE lub RODZINA.

Załączniki:

© Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
55-200 Oława; ul. 3 Maja 1
tel./fax 71 303 29 71, tel. 71 303 29 87
sekretariat@pcpr-olawa.pl