Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - superwizja

W załączeniu ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty postępowania przeprowadzonego zgodnie z zasadą rozeznania rynku dla zadania pn: "Przeprowadzenie superwizji grupowej i indywidualnej dla rodzin zastępczych zawodowych i niezawodowych" będących uczestnikami projektu "Piecza zastępcza w powiecie oławskim".

Załączniki:

© Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
55-200 Oława; ul. 3 Maja 1
tel./fax 71 303 29 71, tel. 71 303 29 87
sekretariat@pcpr-olawa.pl