Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - szkolenia wyjazdowe

W załączeniu ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty postępowania przeprowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności na szkolenia wyjazdowe dla uczestników projektu "Piecza zastępcza w powiecie oławskim"

Załączniki:

© Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
55-200 Oława; ul. 3 Maja 1
tel./fax 71 303 29 71, tel. 71 303 29 87
sekretariat@pcpr-olawa.pl