Ogłoszenie o zamówieniu - szkolenia wyjazdowe

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie zaprasza wszystkich zainteresowanych do złożenia ofert na świadczenie usług:

Zadanie nr 1

Trening kompetencji i umiejętności społecznych w ramach zajęć wyjazdowych dla dzieci powyżej 15 roku życia.

Zadanie nr 2

Zorganizowanie 10-dniowego wyjazdu socjoterapeutycznego dla dzieci powyżej 15 roku życia.

Zadanie nr 3

Zorganizowanie 10-dniowego wyjazdu socjoterapeutycznego dla dzieci poniżej 15 roku życia.

Zadanie nr 4

Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia weekendowego, wyjazdowego z przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu dla rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka.

Z możliwością składania ofert częściowych.

Załączniki:

© Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
55-200 Oława; ul. 3 Maja 1
tel./fax 71 303 29 71, tel. 71 303 29 87
sekretariat@pcpr-olawa.pl