Powiatowy program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w powiecie oławskim na lata 2017 - 2020

Dnia 28 czerwca 2017 r. Rada Powiatu uchwaliła "Powiatowy program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w powiecie oławskim na lata 2017-2020".

Program wpisuje się w ogólnopolskie działania ujęte w Krajowym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 oraz jest skorelowany z innym wieloletnim działaniem mającym promować i wdrażać prawidłowe metody wychowawcze w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą.

Treść obu programów w załączeniu.

Załączniki:

© Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
55-200 Oława; ul. 3 Maja 1
tel./fax 71 303 29 71, tel. 71 303 29 87
sekretariat@pcpr-olawa.pl