Redakcja Biuletynu Informacji Publicznej PCPR w Oławie

Sabina Abrahamowicz
numer telefonu: 71 303 62 95
adres e-mail: sabina.abrahamowicz@pcpr-olawa.pl
Bożena Ciechanowska
numer telefonu: 71 381 25 46
adres e-mail: bozena.ciechanowska@pcpr-olawa.pl
Aleksandra Ciochoń
numer telefonu: bd
adres e-mail: aleksandra.ciochon@pcpr-olawa.pl
Anna Dudkowska
numer telefonu: bd
adres e-mail: anna.dudkowska@pcpr-olawa.pl
Ewelina Harasymowicz
numer telefonu: bd
adres e-mail: ewelina.harasymowicz@pcpr-olawa.pl
Marta Kaczmar
numer telefonu: 71 381 25 45
adres e-mail: marta.kaczmar@pcpr-olawa.pl
Katarzyna Podgórska
numer telefonu: bd
adres e-mail: katarzyna.podgorska@pcpr-olawa.pl
Dariusz Święs
numer telefonu: bd
adres e-mail: dariusz.swies@pcpr-olawa.pl
Karolina Szandała
numer telefonu: 71 381 25 47
adres e-mail: karolina.szandala@pcpr-olawa.pl
Joanna Zdrzałka
numer telefonu: 71 381 25 43
adres e-mail: joanna.zdrzalka@pcpr-olawa.pl

© Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
55-200 Oława; ul. Kutrowskiego 31A
tel. sekretariat: 71/ 303 62 95; 71/ 303 29 71
tel. 501 978 936
sekretariat@pcpr-olawa.pl