Informacja o nierozstrzygnięciu naboru na stanowiska pracy koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w ramach ½ etatu czasu pracy – umowa na zastępstwo oraz w ramach 1 etatu czasu pracy – umowa na czas określony

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie informuje, że nabór na stanowiska pracy koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w ramach ½ etatu czasu pracy – umowa na zastępstwo oraz w ramach pełnego etatu czasu pracy – umowa na czas określony nie zostały rozstrzygnięte w związku z brakiem ofert spełniających wymagania niezbędne.

 

 

Oława, dnia 18 czerwca 2019 r.

 

 

Małgorzata Trybułowska

Dyrektor Powiatowego Centrum pomocy Rodzinie w Oławie

 

 

 

© Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
55-200 Oława; ul. 3 Maja 1
tel./fax 71 303 29 71, tel. 71 303 29 87
sekretariat@pcpr-olawa.pl