Informacja o unieważnieniu naboru na stanowisko Koordynatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej

W/w stanowisko pracy nie należy do kategorii stanowisk urzędniczych, w tym kierowniczych stanowisk urzędniczych.

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie unieważnia nabór na stanowisko Koordynatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie, ogłoszony w dniu 2 stycznia 2017 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie i na tablicy informacyjnej jednostki, w związku z ustaniem bezpośredniej przyczyny prowadzenia tego naboru.

 

Małgorzata Trybułowska

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie

 

Wszystkie osoby, które złożyły dokumenty aplikacyjne proszone są o ich osobiste odebranie w PCPR w Oławie w godzinach od 8.00 do 15.00.

Po upływie 3 miesięcy od daty unieważnienia treści ogłoszenia nieodebrane dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone.

 

 

 

© Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
55-200 Oława; ul. 3 Maja 1
tel./fax 71 303 29 71, tel. 71 303 29 87
sekretariat@pcpr-olawa.pl