Informacja o unieważnieniu naboru na stanowisko urzędnicze Inspektora ds. księgowo- kadrowych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie unieważnia nabór na stanowisko urzędnicze Inspektora ds. księgowo- kadrowych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie, ogłoszony w dniu 31 grudnia 2019 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie i na tablicy informacyjnej jednostki, w związku z ustaniem bezpośredniej przyczyny prowadzenia tego naboru.

 

Małgorzata Trybułowska

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie

 

 

Wszystkie osoby, które złożyły dokumenty aplikacyjne proszone są o ich osobiste odebranie w PCPR w Oławie w godzinach od 8.00 do 15.00 do dwóch tygodni od dnia ogłoszenia niniejszej informacji.

Po upływie w/w terminu nieodebrane dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone.

 

 

 

 

© Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
55-200 Oława; ul. 3 Maja 1
tel./fax 71 303 29 71, tel. 71 303 29 87
sekretariat@pcpr-olawa.pl