Informacja o wyniku naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze kierownika Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Oławie, działającego w strukturze Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko, do zatrudnienia została wybrana Pani Jolanta Kałuża, zamieszkała w Oławie.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Jolanta Kałuża spełniła wymogi określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko kierownika Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Oławie. Zarówno wykształcenie, doświadczenie, jak i już nabyte umiejętności dają szansę prawidłowego i skutecznego wypełniania zadań realizowanych na tym stanowisku. Ponadto własna prezentacja i przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna zostały ocenione pozytywnie.

 

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie

Anna Wójcik

 

Oława, 01.07.2020 r.

 

 

 

 

© Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
55-200 Oława; ul. 3 Maja 1
tel./fax 71 303 29 71, tel. 71 303 29 87
sekretariat@pcpr-olawa.pl