Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracownika socjalnego zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie

 

W/w stanowisko pracy nie należy do kategorii stanowisk urzędniczych, w tym kierowniczych stanowisk urzędniczych.

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Magdalena Salomońska, zamieszkała w Kamieńcu Wrocławskim.

 

Uzasadnienie wyboru:

Pani Magdalena Salomońska spełniła wszystkie wymogi określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko pracownika socjalnego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie. Zarówno wykształcenie, doświadczenie, jak i już nabyte umiejętności dają szansę prawidłowego i skutecznego wypełniania zadań realizowanych na tym stanowisku. Ponadto własna prezentacja i przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna zostały ocenione pozytywnie.

 

Oława, 07.12.2018 r.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie

Małgorzata Trybułowska

 

 

© Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
55-200 Oława; ul. 3 Maja 1
tel./fax 71 303 29 71, tel. 71 303 29 87
sekretariat@pcpr-olawa.pl