Informacja o wyniku naboru na stanowisko specjalisty Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko, do zatrudnienia została wybrana Pani Patrycja Kołodyńska, zamieszkała w Oławie.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Patrycja Kołodyńska spełniła wymogi określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko specjalisty Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie. Własna prezentacja i przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna zostały ocenione pozytywnie, co daje szansę prawidłowego i skutecznego wypełniania zadań realizowanych na tym stanowisku.

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie

Małgorzata Trybułowska

02.12.2019 r.

 

© Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
55-200 Oława; ul. 3 Maja 1
tel./fax 71 303 29 71, tel. 71 303 29 87
sekretariat@pcpr-olawa.pl